O NAMA  

Adresa
Uposelnici
Što radimo
Partneri
Korisnici
Kontakti

DIZALA

 

Projekti
Obnova
Oprema
Izvođenje
Održavanje

DIZALICE   Projekti
Obnova
Oprema
Izvođenje
Održavanje
PARKIRALIŠTA   Komercijalna      Kombinirana     Instalacija kom.park.      Pretplatnička
Privatna
Javne garaže
Komponente
VRATA   Industrijska
Staklena
Garaže
Dvorišna
BRKLJE I STUPOVI   Industrijske
Parkirališta
Standardne
Stupovi
RAČUNALA I MREŽE   Industrijska računala          Prijenosna Ind.Računala
Namjenski serveri
Jednostavne lokalne mreže
KONTROLA PRISTUPA   Čitači     Kontroleri     Komunikacija     Transponderi
Programska podrška
VIDEO NADZOR   Kamere i oprema kamera
Programska podrška     Maske    Registracija događaja     Automatizacija alarma
Pristup podacima
HOME