Koji su kriteriji izbora opreme u kons-
trukciji i održavanju dizala?

   Koji su dobavljači skopova dizala s    kojima surađujemo?

- Svi podsklopovi koje projektiramo i ugrađujemo u
  naša postrojenja posjeduju pravilnikom propisane
  važeće certifikate
- Primarno nastojimo ugraditi domaću opremu ako
  zadovoljava sve kriterije kakvoće
- Za sklopove koje ugrađumemo osiguravamo re-
  zervne djelove

- ELKA -Zagreb -                                 kablovi
- ELEKTROKONTAKT - Zagreb -     elektrooprema
- ELBAK - Samobor -                         prekidači, tipkala
- TEKSTILSTROJ - Zagreb -             odljevci
- ALMA ELEKTRONIKA -                  elektronske komponente
- MONTANARI - Italija -                       pogonski strojevi
- MORIS - Italija -                                 hidraulika