Što su serveri?:   Kakve servere podržavamo:

Serveri ili poslužitelji su računala koja obavljaju neki posao za ostala računala uključena u mrežu računala. Obično se radi o lokalnoj mreži računala, LAN, ali isto tako može se raditi i o javnoj mreži (WAN). Uobićajeni poslovi koje poslužitelji obavljaju za druga računala u mrež su:
- Datotečni server (obavlja rukovanje povjerenim datote-
  kama za ostla računala koja mu imaju pristup).
- E-mail serveri (brinu o E-mail porukama koje pristižu ili
  odlaze s lokalne mreže, odnosno raspodjeljuje E-mail
  poruke unutar mreže.
- Internet serveri opslužuju ili pristup internetu ili daju pri-
  stup ostalim korisnicima interneta vlastitim web strani-
  cama.
- Print server upravlja resursima ispisa na mreži računala.
- Serveri posebnih aplikacija kao što su upravljanje pro-
  cesima ili postrojenjima omogućavaju efikasno obavlja-
  nje takvih zadaća s dislociranih radnih stanica bilo u
  cjelosti, bilo u segmentu dozvoljenih aktivnosti.
Prednosti poslužitelja u mreži računala su u tome što se održavanje, zaštita sustava i njegovo unapređivanje olakšava takvom topologijom mreže.

 

Tvrtka se bavi izgradnjom namijenskih računala koja podržavaju
segment informatike proizvoda i instalacija koje isporučujemo.
Primjerice, izgrađujemo poslužitelje za upravljanje:
parkiralištima
, koji omogućavaju segmentalno upravljanje ili
održavanje parkirališta s bilo kojeg računala u mreži s pridje-
ljenim pravima i instaliranom odgovarajućom programskom
podrškom, te
video nadzorom koji prikuplja podatke s CCTV kamera, pre
vodi signale u digitalni format. Pored toga za sve priključene
kamere omogućava postavljanje maski za iniciranje alarma,
inicira ranije definirane alarme na jedan od mogućih načina
(prmjerice E-mail, Hotline, promjena slike na zaslonu računa-
la, ...). Pohranjuje alarmne sekvence na diskovni prostor, te
u bilo kojem trenutku omogućava pregled pohranjenih sekven-
ci s bilo kojeg računala u mreži s pridruženim pravima pregle-
da. Prava pregleda moguće je distribuirati u putem Interneta.