Kako održavamo dizalice koja smo izgradili?

Koji su razlozi ovakvom pristupu održavanja dizalica?

- Već pri odabiru materijala i sklopova od kojih
  projektiramo dizalica vodimo računa o kasnijem
  održavanju. Biramo standardne materijale i
  sklopove primjerne kvalitete koji su certificira-
  ni na našem tržištu te ih je moguće brzo dobaviti.
- U slučaju ako na dizalici postoje sklopovi koji
  nisu brzo dobavljivi, tada s vlasnikom dizalice
  dogovaramo strategiju nabavke rezervnih djelova.
- Jednostavnije zahvate rednovno održavanja
  rješavamo s našim ovlaštenim partnerima. Slo-
  ženije zahvate uvije obavljamo uz predhodne
  verifikacije samostalno ili s ovlaštnim partnerima.
- Strogo se pridržavamo pravila da poslije svake
  ozbiljnijeg popravka provedemo tehnički pregled
  dizalice od ovlaštene tvrtke u skladu sa Zakonom.

- Naša tvrtka je primarno tvrtka koja se bavi inženjeringom
  i svojom strukturom uposlenih trenutno nije ekipirana za
  veće instalaterske radove.
- Tvrtke s kojima ostvarujemo suradnju uglavnom posjeduju
  ovaj presjek uposlenika i potrebnu opremu, te je ovo opti-
  malno rješenje za obje zainteresirane strane.
- U izboru tvrtke koja vrši održavanje dizala vodimo se i
  lokalitetom, kako bi osigurali brz, stručan i efikasan
  servis izgrađenih postrojenja.
- Ako se desi da neko dizalo koje održavamo doživi kvar s
  kojim se serviseri ne mogu izaći na karaj, svojim znanjem
  i iskustvom uvjek im pomognemo da dizalo dovedu u
  funkciju.