Gdje ugraditi industrijska vrata Zašto ugraditi industrijska vrata
- Na industrijskim pogonima gdje s velikim ot-
  vorima u zidovima zgrade
- Na industrijskim objektima i veletrgovinama
  gdje postoji gust promet između objekta i
  okoline objekta, primjerice skladišta
- Zaštita mikroklime skladišta ili hale
- Ovisno o odabranom tipu vrata moguće je
  postići:
           - brzo otvaranje i zatvaranje vrata
           - sigurno zatvaranje vrata i visok stupanj
             termičke izolacije