Gdje koristiti fleksibilna okretna vrata Zašto koristiti fleksibilna vrata

- Odjeljivanje jednog prostora od drugog gdje
  se koristi ručni, poluautomatski ili automatski
  sustav transporta
         - skladišta
         - veletrgovine
         - proizvodne hale

- Vrata se lagano čiste i održavaju pa su po-
  godna u prehrambenoj industriji

- Ubrzava i smanjuje troškove transporta u
  prostoru gdje se vrata koriste
       - Vidi se prostor s druge strane vrata
       - Vrata se lagano ručno otvaraju ili se jed-
         nostavno odgurnu transportnim sreds-
         tvom.
       - Postoji mogućnost automaticacije otvara-
         nja vrata