Kako izvodimo dizalice koje projektiramo?

Koji su razlozi ovakvom pristupu montaže dizala?

- Dizalice koje projektiramo uglavnom nastaju na
  zahtjev investitora, ili bolje rečeno prema potre-
  bama investitora.
- Dizalice koje izvodimo u maksimalnoj mjeri iz-
  vedene su od standardnih dijelova poznatih tvr-
  tki, ali sve posebnosti su vlastite konstrukcije.
- Za svaku dizalicu koju izvodimo izrađujemo iz-
  vedbeni projekt prema kojemu se dizalica iz-
  rađuje i montira.
- Radove na montaži dizalice izvodimo s našim
  ovlaštenim partnerima, a sami nad procesom
  izgradnje izvodimo tehnički nadzor.

- Naša tvrtka je primarno tvrtka koja se bavi inženjeringom
  i svojom strukturom uposlenih trenutno nije ekipirana za
  veće instalaterske radove.
- Tvrtke s kojima ostvarujemo suradnju uglavnom posjeduju
  ovaj presjek uposlenika i potrebnu opremu, te je ovo opti-
  malno rješenje za obje zainteresirane strane.
- U izboru tvrtke koja vrši montiranje dizala vodimo se i
  lokalitetom, kako bi osigurali brz, stručan i efikasan
  servis izgrađenih postrojenja.
- Konačnim certificiranjem dizalice od ovlaštene tvrtke do-
  lazimo do potrebne dokumentacije za puštanje dizalice
  u normalan rad.