Koji su razlozi modernizacije dizala koje posjedujete?

Zašto odabrati naše rješenje moder-
nizacije ?

- Dizalo ne zadovoljava postojeće propise o sigur-
  nosti dizala
- Dizalo se često kvari zbog dotrajalosti postrojenja
- Postojeće tehničko rješenje ne zadovoljava, pri-
  mjerice, teško se ulazi u kabiniu, predugo čekamo
  na kabinu
- Želimo da dizalo bude atraktivnije i kvalitetnije.

- Jednostavno imamo dobra tehnička rješenja za
  probleme s kojima se suočavate.
- Investiciona suma je prihvatljiva s obzirom na kva-
  litetu izvršenih radova
- U granicama mogućeg nastojimo rekonstrukcijom
  dizala postići smanjeme troškova održavanja