Za kvalitetna parkirališta potrebno je osigurati brklje koje mogu bez greške raditi u svim vremenskim uvjetima. Pogotovo je potrebno paziti na odabir brklji koje se koriste na komercijalnim parkiralištima, gdje se brklje koriste za pojedinačno propuštanje vozila na i s parkirališta.
Pored robusnosti, na ove brklje postavlja se i zahtjev primjrene brzine podizanja, odnosno spuštanja letve (brzina se određuje za svako parkiralište proračunom), kao i zahtjev dojave i jednostavnog popravka u slučaju prolaza vozila kroz zatvorenu brklju. Vrijeme podizanja, odnosno spuštanja ove serije brklji kreće se od 0,9 - 3,2 sekunde.
Karakteristike rampe:
Napon napajanja:
Potrebna snaga:
Potrebna struja:
Stupanj mehaničke zaštite:
Dimenzije širina/dubina/visina:
Dimenzije temelja širina/duljina/dubina:
Dozvoljena tempratura okoline:
Spajanje letve brklje:
Kućište brklje:
Mehanički dijelovi brklje:
Ciklus opterećenja:
230 V / 50 Hz
0,37 kW
2,5 A
IP 54
300x350x1100 mm
500x550x800 mm
-20 do +70 °C
Lijevo ili desno
aluminijsko
čelik, pocinčani
100%
Dodatna oprema: - Grijač kućišta brklje s termostatom
- Kontakt slomljene letve brklje
- Rasvjeta brklje
- Diferencijalni brojač vozila
- Izlazni signal "Vozilo prošlo"
Ostale mogućnosti: - Instalacija modula za radio upravljanje brkljom
- Ugradnja semafora za upravljanje prometom
- Instalacija mehanizma sa složivom letvom
Tehnička podrška: - Upute za ugradnju uređaja na hrvatskom, engleskom ili
   njemačkom jeziku
- Mogućnost naše ugradnje uređaja
- Osiguran servis uređaja u jamstvenom i vanjamstve-
   nom roku
Ugradnja opreme: - Oprema se ugrađuje na gotove temelje izrađene pre-
   ma projektnoj dokumentaciji
Jamstveni rok: 12 mjeseci
Cijena osnovnog
uređaja:
od 2100,00
EUR