Zašto odabrati dizalo kao sredstvo vertikalnog transporta ?

Zašto odabrati naše rješenje dizala?

- Maksimalna zaštita ljudi i robe prilikom korištenja
  dizala
- Nije potrebno vozačka ili bilo koja druga dozvola
  za korištenje dizala
- Troškovi prijevoza dizalom relativno su niski
- Vrijeme prijevoza do odredišta je kraće nego kod
  drugih tehničkih rješenja

- Dizala dimenzioniramo prema vašim transoprtnim
  potrebama
- Projektirani sustavi dizala su ekološki prihvatljivi
- Investiciona suma je minimalizirana s obzirom na
  klasu dizala koju nudimo
- Troškovi eksploatacije i održavanja postrojenja su
  minimalizirani
- Svu tehničku dokumentaciju dizala uručujemo in-
  vestitoru u papirnatom i elektronskom zapisu, tako
  da je omogućeno lagano održavanje ili kasnije pre-
  inake postrojenja kod bilo koje druge tvrtke koja se
  bavi sličnim poslovima.