Kako održavamo dizala koja smo izgradili?

Koji su razlozi ovakvom pristupu održavanja dizala?

- Već pri odabiru materijala i sklopova od kojih
  projektiramo dizala vodimo računa o kasnijem
  održavanju. Biramo standardne materijale i
  sklopove koji su certificirani na našem tržištu
  te ih je moguće brzo dobaviti.
- U slućaju ako neka rješenja zahtjevaju nova
  rješenja, tada prilikom ugradnje dizala kritične
  sklopove pohranjujemo na skladište.
- Dizala održavamo u suradnji s poslovnim part-
   nerima koji imaju stručno osposobljene ser-
   visere za održavanje dizala. Sva dizala za
  koja imamo sklopljen ugovor o održavanju
  povremeno obilazimo kako bi se uvjerili u zado-
  voljavajuću kvalitetu održavanja dizala.

- Naša tvrtka je primarno tvrtka koja se bavi inženjeringom
  i svojom strukturom uposlenih trenutno nije ekipirana za
  veće instalaterske radove.
- Tvrtke s kojima ostvarujemo suradnju uglavnom posjeduju
  ovaj presjek uposlenika i potrebnu opremu, te je ovo opti-
  malno rješenje za obje zainteresirane strane.
- U izboru tvrtke koja vrši održavanje dizala vodimo se i
  lokalitetom, kako bi osigurali brz, stručan i efikasan
  servis izgrađenih postrojenja.
- Ako se desi da neko dizalo koje održavamo doživi kvar s
  kojim se serviseri ne mogu izaći na karaj, svojim znanjem
  i iskustvom uvjek im pomognemo da dizalo dovedu u
  funkciju.