Specifičnosti komponenti za automatska parkirališta

   Koji su izvori komponenti?

- U izgradnji i održavanju parkirališta potrebno je korisiti
  visokokvalitetne profesionalne komponente kako bi se
  osigurao siguran i pouzdan rad parkirališta.
- Konstrukcija komponenti mora biti izvedena tako da ih
  je moguće jednostavno i brzo zamijeniti novim ili pop-
  ravljenim rezervnim dijelovima.
- Zbog specifičnosti smještaja opreme koja se nalazi na
  vanjskim jedinicama nije uobičajen popravak pokvarenih
  modula na licu mjesta, već se mijenja cijeli modul.

Izvore dobave komponenti možemo podijeliti na domaće i strane.
Domaći dobavljači:
- ELKA -Zagreb -                               kablovi
- KONČAR - Zagreb -                       elektrooprema
- NET Automatika -Split -                 komponente upravljanja
- ABC Mikrotrans - Zagreb              specijalizirani sklopovi
Strani dobavljači:
- ASYTEC - Njemačka -                   zatvoreni komercijalni sustavi
- FAAC- Italija -                                 otvoreni komercijalni sustavi
- NORTECH -                                    namijenski sklopovi