INSTALACIJA KOMERCIJALNOG PARKIRALIŠTA

Gore: Građevinski radovi
Desno: Automatska blagajna

Gore: Izlazna traka - Brklje

Gore: Izdavač kartica
Desno: Video nadzor parkirališta

Gore: Dokumentacija koja se isporučuje uz parkirališta