INSTALACIJA PARKIRALIŠA - KORIŠTENI SKLOPOVI CCTV

Gore: CCTV kamera bez vanjskog kućišta
Desno: Modul prikupljanja video signala s do 16 CCTV kamera

Gore: CCTV kamera s integriranim kućištem za unutarnju primjenu.

Gore: Pogled sa zadnje strane ormara: server video nadzora i server upravljanja kombiniranim parkiralištima

Gore: Prikaz scena CCTV kamera na LAN-u u realnom vremenu