INSTALACIJA PARKIRALIŠA - AUTOMATSKA BLAGAJNA AK-1240

Piktogramima su dane upute o koruštenju blagajne.

Gore i desno: Automatska blagajna.


Gore: Čitač 6 novčanica u 4 smjera

Gore: Oznaka mjesta instalacije
Desno: Mikroprocesoski modul blagajne

Gore: Modul sučelja blagajne