Što su mreža računala?:   Kakve mreže izgrađujemo:

Mreža ili bolje rečeno lokalna mreža računala, LAN, je sus-
tav koji povezuje računala na nekoj lokaciji u funkcionalnu
cjelinu. Povezivanje računala može biti izvedeno putem oži-
čenja ili putem bezžične veza.
Odabir sustava mreže ovisi o lokalnim uvjetima, dispoziciji
mreže, te postavljenim zahtjevima kako na propusnost, ta-
ko i na sigurnost LAN-a. Za mreže koje se prostiru preko
većih razdaljina koriste se i veze bazirane na svjetlovodu ili
bezžičnim tehnologijama. Također je prihvatljiva varijanta
izvođenja mreže kao kombinacije navedenih tehnologija,
kako bi se ostvarile mogućnosti komunikacije po najpovolj-
nijim uvjetima.
Komponente od kojih se grede sustavi mreža sastoje se od
aktivnih i pasivnih komponenti. U aktivne komponente ubra-
jamo uređaje koji aktivno utjeću na odvijaje prometa (Hub,
Switcher, Pretvarači, komunikacione kartice računala i sl.),
dok u pasiven komponente ubrajamo kablove, priključnoce,
utičnice, razdjelnike i sl.

 

Tvrtka se bavi izgradnjom mreža koje omogućavaju rad insta-
lirane opreme unutar projekata kontrole i upravljanja procesi-
ma. Ovisno o postavljenim zahtjevima, mreže koje koristimo
nisu bazirane samo na Ethrnet tehnologiji, RS485, RS232, te
odgovarajućim protokolima komunikacije. Komunikacje izme-
đu sklopova sustava izvodimo u slučaju potrebe i bezžičnim
sustavima. Ovakve sustave koristimo kod naknadno projektira-
nih sustava parkiranja, gdje bi troškovi povlačenja novih kablo-
va premašuju troškove bezžične mreže.
Na posebne zahtjeve vršimo projektiranje i izvođenje struktural-
nih ožičenja informatičkih sustava.