Što su javne garaže:   Tipovi javnih garaža:

Javne graže su zatvoreni čuvani prostori gdje korisnik može na izvjesno vrijeme pohraniti svoje vozilo. U pravilu pohrana vozila se naplaćuje na vrlo sličan način kao i parkiranje vozila na komercijalnim parkiralištima. Prednosti javnih garaža su:
- Veća koncentracija vozila po jedinici zemljišta
- Zaštita vozila od atmosferilija
- Bolja mogućnost nadzora nad parkiranim vozilima
- Teži neautorizirani pristup vozilima u garaži
Javne garaže u osnovi koriste istu opremu kao i komercijalna parkirališta, ali seu oprema dopunjava s nizom dodatnih uređaja koni kontroliraju niz dodatnih parametara kao što su: Zauzeće svakog parkirnog mjesta, snimanje automobila sa svih strana prilikom ulaska i izlaska s parkirališta, prepoznavanje registarske tablice, boje automobila i vozaća i slično.
Kod ovih postrojenja potrebno je posebnu pažnju posvetiti intenzivnoj ventilaciji prostora kako bi se spriječile neželjene situacije trovanja korisnika garaže.

 

Garaže se izvode
Prema smještaju:
- Iznad površine zemlje (primjerice namjensa zgrada)
- Ispod zemlje (primerice podrum poslovne zgrade)
- Kombinirana samostojeća zgrada s podrumom isključivo
  namjenjena parkiranju vozila.
Prema rukovanju vozilima:
- S preuzimanjem vozila na paletu u fiktivnoj garaži, te daljnim
  rukovanjem vozilom putem automatiziranog sustava preno-
  sila i dizala.
- S parkiranjem vozila na parkirno mjesto od strane korisnika
  garaže
Prema stupnju automatizacije:
- S niskom razinom automatizacije
- S srednjom razinom automatizacije
- S visokom razinom automatizacije