Transport generatora mase 64 t na postolje u strojarnici elektrane