Neki objekti koje smo izveli ili sudjelovali u izvođenju:

Gdje
Što
Kol.
Primošten hotel Zora Upravljanje za dizala
10
ATLAS Zagreb Automatika garažnih vrata
1
ATLAS Zagreb Mikroprocesorsko uprav. dizalom
1
Savska c. 3, Zagreb Mikroprocesorsko uprav. dizalom
1
Zračna luka Zagreb Posmična vrata hangara 45 m raspona u 5 segmenata
1
MORH Zagreb Automatska vrata garaža
10
MORH Zagreb Posebna izvedba industr. vrata
1
TE-TO Zagreb Rekonstrukcija dizalice 60-10 t
1
TE-TO Zagreb Godišnji servis mosnih dizalica
5
KTO Jertovec Izgradnja dizalice nosivosti 200 kg
1
Eurobus Zagreb Godišnji servis mosnih dizalica
4
Platforma "ZAGREB1" Usuglašavanje dizala s propisima
5
MORH Zagreb Godišnji servis i remont mosnih dizalica nosivosti 5 - 63t
9
CONTEK Zagreb Godišnji servis mosne dizalice 5t
1
PTT Zenica Ugradnja staklenih posmičnih vrata
4
Platforma "Zagreb1" Ugradnja sigurnosnog sklopa u bušaćem tornju
1
M.F. Certus Zagreb Izrada konstruktivne tehničke dokumentacije za sklopove dizala
2
KONČAR - Elektrotehnički institut Suradnja na provođenju ispitivanja pri certificiranju sigurnosnih sklopova dizala
3
TE-TO Zagreb Rekostrukcija pogona mosta dizalice i ugradnja VVVF regulatora asinkornog motora s popratnom grupom upravljanja
1
TE-TO Zagreb Zamjena kliznih vodova dizalice novim
1
TE-TO Zagreb Zamjena kliznih vodova povlačnim vodom

1

  EXOR Zagreb Izrada i konfiguriranje industrijskih prenosnih računala za akviziciju podataka u području visokih elektromagnetskh smetjnji
8
  FERRERO Zagreb Projektiranje i izgradnja lokalne mreže računala 18 radnih stanica s operativnim sustavom MS Windows 9x, datotečni server izveden pod LINUX-om
1
  KONČAR-IET Provođenje tipskih certifikacionih ispitivanja sigurnosnih sklopova dizala - Zabrava za automatska vrata

2

  KONČAR-IET Provođenje tipskih certifikacionih ispitivanja sigurnosnih sklopova dizala - Zabrava za poluautomatska vrata

1

  KONČAR-IET Provođenje ispitivanja kosog prometala u cilju procjene usaglašenosti izvedenog objekta s važećim propisima

1

  M.F. Certus Zagreb Projektiranje i izgradnja lokalne mrežer računala 10 radnih stanica s operativnim sustavom MS Windows 9x. SW router i firewall. Datotečni server u planu
1
  Zemaljski muzej - Sarajevo Automatska staklena vrata sa sigurnosnim sklopovima - ulaz u sobu HAGADA

1

  Trgovački centar METRO - Zagreb Parkiralište za velike kupce, prolaz velikih kupaca kroz posebni ulaz
2
  M.F. Certus Zagreb
Server optimiran za mala poduzeća baziran na Micorsoft SBS tehnologiji
1
  Primorski hoteli Zagreb Parkirališni sustav u hotelskom kompleksu u Selcu
1