Upraljanje zahtjevnim tehničkim uređajima   Predajnici serije 860
U ovu grupu ubrajamo postrojenja kod kojih je potrebno postići sigur-
nost postrojenja koja se normalno postiže ožičavanjem upravljanja.Ova
linija proizvoda je u skladu sa svim sigurnosnim preporukama EU-a za
upravljanje postrojenjima poput:
- Mosnih dizalica, građevinskih dizalica, radnih strojava u poljoprivredi
  i sličnim površinama
- Postrojenjima za prijevoz ljudi, primjerice kosa dizala
- Sustava za prijenos signala distribuiranih davača, gdje nije moguće
  izvesti standardno ižičenje postrojenja
- i slično

Ovaj sustav daljinskog upravljanja koncipiran je tako da ima svoje izvr-
šne članove i u sigurnosnom nizu postrojenja s kojim upravlja, tako da
operater, ili sam sustav u stanju sigrno zaustaviti postrojenje u slučaju
prepoznat greške ili uočavanja opasnosti.
 

Izvedbe predajnika ovog sustava predviđene su kao i prjenosne jedinice, kao i za stacionarne jedinice. Prijenose jedinice su sve opremljene za gru-
be industrijske uvjete, a stacionarna jedinica je predviđena za pričvršćenje
u lokalnu upravljačku jedinicu ili dojavnu stanicu.