Tehničke karakteristike stalkenih vrata
Kod našeg tipa vrata podržane su slijedeće mogućnosti:

- Masa krila vrata do 150 kg
- Izvedba krila vrata s i bez metalnog okvira
   vrata.

- Automatsko zaključavanje vrata u slučaju
  nestanka električne energije
- Rad vrata na ugrađene akumulatore u slučaju
  nestanka električne energije

- BreakOut sposobnost - zakretanje radnih i fiksnih krila
  u slučaju potrebe (panike). Dvostruka širina prolaza!

- Dogradnje vrata na gotove stijene
- U slučaju nastanka panike radna širina vrata
  se udovstručava
- Djelomično otvaranja vrata u slučaju potrebe
- Podešavanje brzine otvaranja i zatvaranja
  vrata
- Samopodešavanje vrata u normalnom radu

- Teleskopsaka centralna vrata. Ušteda u prostoru.
- Izvedba posmičnih krila s ili bez okvira stakla

Tehnički opis staklenih vrata
Mehanizam staklenih vrata izvedi se u dvije verzije ovisno o masi krila vrata:
- EDM18Z -                          do   90 kg po krilu
- EDM30Z -                          do 150 kg po krilu
- Brzina vrata -                   250 - 500 mm/s pode-
                                              sivo
- Snaga motora -                110 (180) W
- Tip motora -                      DC bez četkica
- Djelomično otvaranje -   4 stupnja po 25%
- Radna temperatura -       -20 - +50°C

Pogon staklenih vrata bez pokrova za jednokrilna vrata
Kliknite na sliku za pristup opisu vrata

   
Ostale informacije: