Prensona računala u industrijskoj izvedbi dizajnirana su za prikupljanje podataka i upravljanje procesima u uvjetima visoke razine elektromagnetskih smetnji Industrijska fiksna računala predviđena su za ugradnju u fiksne ormare za kontrolu i upravljanje procesima. Svojom izved-bom jamče pouzda i dugo-trajan rad. PLC računala su indus-trijska računala namjenje-na upravljanje procesima u realnom vremenu. Obično se kombiniraju s PC radi kontrole procesa s jednog mjesta.