Girri130 je elektromehanički pogon posmičnih vrata konstruiran za srednju veličinu vrata do mase 400 kg.
Konstrukcija pogonskog uređaja je kompaktna i zahtjeva malo prostora za ugradnju. Uređaj je smješten u aluminijsko visokotlačno prešano kućište koje mu daje veliku otpornost na atmosferilije.
Uređaj je predviđen za samougradnju. Komplet je upakiran u kompaktnu kartonsku kutiju koja se isporučuje na vašu adresu.
Komplet se sastoji od:
- Kompaktnog pogonskog uređaja s automatikom
- Para fotoćelije (prijemnik i predajnik)
- Prekidača s ključem za direktno uključivanje pogona vrata
- Bazne ploče s vijcima za pričvršćenje pogonskog uređaja
Karakteristike pogona vrata:
Napon napajanja:
Potrebna snaga:
Potrebna struja:
Klasa izolacije:
Radni broj okretaja motora:
Dozvoljena tempratura okoline:
Mehanička zaštita (IP):
Prenosni odnos reduktora:
Brzina vrata:
Dozvoljena masa vrata:
Dozvoljeni broj ciklusa u satu:

230 V / 50 Hz
250 W
1.8 A
F
1320 o/min
-25 do +70 st.C
55
1/30
10 m/min
400 kg
30

Dodatna oprema: - Radio prijemnik
- Radio predajnik
- Antena prijemnika
- Zupčasta letva s priborom za pričvršćenje
- Mehanička zaštita trepereće signalne lampe
Ostale mogućnosti: - Povezivanje više različitih uređaja na višekanalni daljinski
  upravljač
- Ugradnja ostale opreme iz poglavlja "PRIBOR" je moguća uz
   konzultacije
Tehnička podrška: - Upute za ugradnju uređaja na hrvatskom, engleskom ili
   talijanskom jezikou
- Mogućnost naše ugradnje uređaja
- Osiguran servis uređaja u jamstvenom i vanjamstvenom roku
Ugradnja opreme: - Prema dopunskom dogovoru izrađujemo vrata i ugrađujemo   odgovarajuću opremu za upravljanje vratima
Jamstveni rok: 12 mjeseci
Cijena osnovnog
uređaja:
740,00
EUR