Combi740 je hidromehanički pogon okretnih vrata konstruiran za srednju veličinu vrata.
Konstruktivnim rješenjem objedinjuje elektropumpu i hidromotor koji zakreće krilo vrata. Uređaj lijevih vrata identičan je uređaju desnih vrata, a njima se upravlja putem mikroprocesorskog upravljača smještenog u posebnoj kutiji.
Uređaj je predviđen za samougradnju. Komplet je upakiran u kompaktnu kartonsku kutiju koja se isporučuje na vašu adresu.
Komplet se sastoji od:
- Kompaktnog pogonskog uređaja s automatikom
- Para fotoćelije (prijemnik i predajnik)
- Prekidača s ključem za direktno uključivanje pogona vrata
- Bazne ploče s vijcima za pričvršćenje pogonskog uređaja
Karakteristike pogona vrata:
Napon napajanja:
Potrebna snaga:
Potrebna struja:
Klasa izolacije:
Radni broj okretaja motora:
Dozvoljena tempratura okoline:
Mehanička zaštita (IP):
Zakretni moment na vratilu vrata:
Vrijeme otvaranja za 110stupnjeva:
Masa pogonskog uređaja:
Dozvoljeni broj ciklusa u satu:

220/240 V / 50 Hz
250 W
2 A
F
1350 o/min
-20 do +80 st.C
55
235 Nm
18 s
16 kg
80

Dodatna oprema: - Radio prijemnik
- Radio predajnik
- Antena prijemnika
- Zupčasta letva s priborom za pričvršćenje
- Mehanička zaštita trepereće signalne lampe
Ostale mogućnosti: - Povezivanje više različitih uređaja na višekanalni daljinski
  upravljač
- Ugradnja ostale opreme iz poglavlja "PRIBOR" je moguća uz
   konzultacije
Tehnička podrška: - Upute za ugradnju uređaja na hrvatskom, engleskom ili
   talijanskom jeziku
- Mogućnost naše ugradnje uređaja
- Osiguran servis uređaja u jamstvenom i vanjamstvenom roku
Ugradnja opreme: - Prema dopunskom dogovoru izrađujemo vrata i ugrađujemo   odgovarajuću opremu za upravljanje vratima
Jamstveni rok: 12 mjeseci
Cijena osnovnog
uređaja:
od 1682,00
EUR