Upravljačke kabine dizalica i njihova oprema vrlo je bitna za sigurnost same dizalice. Dugotrajan boravak dizaličara u kabini, klimatski uvjeti, preciznost upravljačkih uređaja, dobra vidljivost, te mogućosti jednostavnog i laganog održavanja opreme glavni su kriteriji prilikom konstrukcije kabina.
Prema našim iskustvima, zamjenu kabine novom ima smisla napraviti na dizalicama na kojima se radi ozbiljan remont, te se ista oprema zamjenjuje kvalitetnijom upravljačkom opremom. Ovakvi zahvati obično daju bolje kinematske karakteristike dizalice, a time se automatski podiže i pouzdanost, kapacitet i sigurnost rada same dizalice.