Daljinsko upravljanje ili Remote Control - Zašto?   Primjer iz prakse
Klasična upravljanja sredstvima unutarnjeg transporta, radnim strojevima, kao i različitim preprekama na putevima transporta sirovine i opreme još uvijek je bazirana na upravljačkim kutijama koje su fiksno pričvršćene na sredstvo transporta, uz prepreku ili na radnom stroju. Takva rješenja, često puta uzrokuju greške koje se, uglavnom, tretiraju kao ljudska pogreška, s čime se često puta mi ne slažemo. Pri nastojanju radnika da postigne čim bolje rezultate rada, nastoji se koncentrirati na predmet svog djelovanja, te mogucnost direktnog djelovanja na postupke stroja (dizalice, mosne dizalice, otvaranje prepreke i sl.) bitno olakšavaju i pomažu u realizaciji postavljenog cilja.
  Montaža rotora parne turbine u stator.
Masa rotora, ili poklopca statora turbine može imati masu iskazanu u tonama.Prihvat primjerice rotora obavlja se preko naprave, kako se rotor s lopaticama nebi oštetio. Zračnost između lopatica rotora i statora je barem za 3 do 4 reda veličina manja od gabarita samog rotora. Iz navedenih razloga vidljivo je da pozicioniranje i spuštanje rotora u ležajeve je izričito osjetljiv zadata, gdje svaka greška može izazvati vrlo skupa oštećenja. Ovim sustavom je omogućeno operateru da iz neposredne blizine promatra i upravlja dizalicom, bez komuniciranja s dizaličarem i eventualno krivo svaćenih naredbi za upravljanje dizalicom.
Slični primjeri:
- Rukovanje pločama stakla
- Rukovanje teškim izradci-
   ma u strojnoj obradi metal-
   nih dijelova
- Otvaranje vrta na skladištu
- Rukovanje nagibnom uto-
   varnom rampom
- Rukovanje vitlima na kami-
   onima