Stalno doškolovavanje i novi trendovi.   Što nismo u stanju riješiti
Kao i svaka relativno nova tehnologija i ova zahtjeva od projektanata i stručnog osoblja koje rukuje s opremom pridržavanje pravila koje propisuje svojim dokumentima proizvođač, kao i pravila struke. Nepridržavanje postavljenih uvjeta može prouzrokovati nefunkcionalnost usporučenog uređaja. Primjerice, ako zatvorimo predajnik ili prijemnik u uzemljeni Faradijev kavez, nije za očekivati za radio link može funkcionirati. Svojim zanjem i savjetima, biti ćemo uvijek na usluzi u rješavanju problema koji se mogu u praksi pokazati.  

Svojim dejlovanjem nismo u stanju rješiti: 
-
Namjerno uništavanje opreme, primjerice pečenje predajnika u pečnici

- Nepažljivo rukovanje s opremom, primjerice pranje prijemnika u perilici
- Nestručno spajanje prijemnika na napajanje, primjerice 400 VAC
- Strujno preopterećenje izlaznik kontakata releja prijemnika
- Neusklađivanje konstrukcije upravljanja postrojenjem s programiranjem
  primjenjenih predajnika i prijemnika.
- Instalacija prijemnika na neadekvatno mjesto

Primjeri iz prakse:
- Konzultant korisnika je tražio
  chipset u nosiocu informacija
  da bi mogao osnovati bazu
  podataka korisnika. Normal-
  no, podaci o nosiocu infor-
  macija bio je dostupan putem
  standardnog protokala iz pri-
  jemnika. Investitor je vjerovao
  svom konzultantu.
Primjeri iz prakse:
- "Administrator lokalne mreže" zahtjeva od izvo-
  đača za omogućavanje fizičkog priključenja op-
  reme upravljanja i nadzora nad prkiralištem na
  mrežu, te dodjeljivanje segmenta IP adresa
  sljedeće:
     - Potvrdu da su računala koja se priključju na
       LAN PC kompatibilna
     - Pored naljepljenih OEM licenci Microsofta
       pismenu izjavu, na memorandumu MS da
       se radi o originalnom proizvodu
     - Inverturne brojeve opreme koja još nije bila
       ugrađena i podešena za rad
     - Tvrdi da se unutar Windows-a 2000 pro ne
       nalazi servis SERVER koji podržava RCP
       servis za djeljenje datoteka, pisača