Gdije koristiti brklje u prometu: Zašto odabrati naše brklje

- Brklje se koriste na svim mjestima gdje je ograničen
  pristup ili kontrolira prolaz vozila, a frekvencija pro-
  puštanja je relativno visoka.
- tipični primjeri korištenja brklji su:
       - ulazi i izlazi s komercijalnih parkirališta
       - ulazi i izlazi iz tvorničkih krugova trvtki

       - ulazi i izlazi iz bolničkog kruga
       - naplatni prolazi na autoputima
       - ulazi odnosno izalzi s privatnog vlasništva
Ovisno i namijeni, brklje mogu zaprečavati širinu kol-
nika od 3 do 8 m, a brzina dizanja varira od 2 - 20 s.
Brklje se mogu samostalno instalirati ili mogu biti
sastvni dio većeg sustava kontrole prolaza.

- Ubrzava promet vozila kroz kontrolne točke
- Mogućnost odabira brklji baš prema vašim potre-
  ma

- Jednostavan način implementacije brklji u veće
  zaštitne sustave
- Jednostavan način instalacije brklji
- Jednostavno i jeftino održavanje mehaničkih i
  električkih sklopova
- Dugogodišnje iskustvo, prisutnost na našem tr-
  žištu dulje od 20 godina
- Osigurani rezervni dijelovi za sve proizvode u
  jamstvenom i vanjamstvenom perijodu
- Bogata dodatna oprema brklji